Forslag fra stortingsrepresentant Fridtjof Frank Gundersen om at tidligere bankaksjonærer gis kompensasjon for tap pga at myndighetene erklærte aksjene for verdiløse

Dokument nr. 8:58, innst. S. nr. 279 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1996 Innst. S. nr. 279 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.06.1996