Forslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan Arild Ellingsen om å opprette psykiatrisk ambulansetjeneste i samtlige regionale helseforetak etter modell fra Helse Bergen

Dokument nr. 8:47 (2005-2006), Innst. S. nr. 142 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Jan Arild Ellingsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.05.2006 Innst. S. nr. 142 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre vedtatt at et forslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan Arild Ellingsen om å opprette psykiatrisk ambulansetjeneste i samtlige regionale helseforetak etter modell fra Helse Bergen vedlegges protokollen. Flertallet mener det er viktig at de enkelte helseforetakene har frihet til å organisere tilbudet i samsvar med lokale forhold. Fremskrittspartiet stemte for sitt forslag om at samtlige regionale foretak skal opprette psykiatrisk ambulansetjenste etter modell fra Helse Bergen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.05.2006

   Behandlet i Stortinget: 15.05.2006