Forslag fra stortingsrepresentant Gudmund Restad om lov om endring i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)

Dokument nr. 8:63, innst. O. nr. 61, besl. O. nr. 85 for 1995-96, beslutning. O. nr. 85 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Gudmund Restad Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1996 Innst. O. nr. 61 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 22.06.1996