Hvor fartøy flyte kan.... De maritime næringer

St.meld. nr. 28, innst. S. nr. 241 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.06.1996 Innst. S. nr. 241 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 13.06.1996