Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse

St.meld. nr. 29, innst. S. nr. 219 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. S. nr. 219 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1996