Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4 (1995-96), Innst. S. nr. 236 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.1996 Innst. S. nr. 236 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1996