Lov om endringer i straffeloven (forholdet til folkeretten - gjennomføring av havrettskonvensjonens krav til straffelovgivningen)

Ot.prp. nr. 42, innst. O. nr. 67, besl. O. nr. 81 for 1995-96, beslutning. O. nr. 81 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. O. nr. 67 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.1996

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1996