Gasskraftverk i Norge

St.meld. nr. 38, innst. S. nr. 250 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1996 Innst. S. nr. 250 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1996