2008 som markeringsår for kulturelt mangfold

St.meld. nr. 17 (2005-2006), Innst. S. nr. 14 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 19.10.2006 Innst. S. nr. 14 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget, med unntak av Fremskristtspartiet, støtter Regjeringens utnevnelse av 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold og slutter seg til de overordnede perspektiver som Regjeringen skisserer for dette arbeidet i stortingsmeldingen. Regjeringens fokus på det flerkulturelle feltet samsvarer med internasjonale tiltak på kulturområdet. I tillegg til FN har også EU-kommisjonen, Europarådet, Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd på ulikt vis satt mangfoldspolitikken på dagsordenen. EU-kommisjonen har foreslått at 2008 skal bli det europeiske året for interkulturell dialog.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2006

   Behandlet i Stortinget: 07.11.2006