Forslag fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2006 (jf. Innst. O. nr. 61): Stortinget ber Regjeringen grundig vurdere behovet for ytterligere tiltak for å bekjempe organisert tiggevirksomhet, og melde tilbake til Stortinget snarest mulig og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet