Riksrevisjonens melding om virksomheten i 1995

Dokument nr. 2 (1995-96), Innst. S. nr. 226 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 31.05.1996 Innst. S. nr. 226 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1996