Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Olemic Thommessen, Trond Helleland, André Oktay Dahl og Martin Engeset om å innskrenke de statlige begrensningene for salgstid for øl og annen alkoholholdig drikk i butikk

Dokument nr. 8:108 (2005-2006), Innst. S. nr. 37 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Martin Engeset, Olemic Thommessen, Peter Skovholt Gitmark, Trond Helleland Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.11.2006 Innst. S. nr. 37 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Høyre om å innskrenke statlige begrensninger for butikkenes salgstider for øl og annen alkoholholdig drikk. Forslaget fikk støtte fra Fremskrittspartiet og Venstre, men ble forkastet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006