Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise Holmberg, Olemic Thommessen og Bent Høie om utvidelse av åpningstiden i offentlig sektor

Dokument nr. 8:109 (2005-2006), Innst. S. nr. 47 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Kari Lise Holmberg, Olemic Thommessen Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 47 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at forslaget fra Høyre skal vedlegges protokollen. Flertallet er enig med forslagsstillerne i at offentlig sektor må yte gode tjenester og være tilgjengelig, men åpningstidene må fastsettes av lokale myndigheter sammen med ledelse og de ansatte på de ulike kontorene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2006