Forslag fra stortingsrepresentant Erik Solheim på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Stortinget 3. juni 1996: "Stortinget ber Regjeringen gjennomgå merkeordningene for mat for å utvide forbrukernes "rett til å vite". Merkeordningen bør utvides til blant annet å opplyse om mulig helserisiko ved produktet eller tilsettingsstoffer, hormonbruk, medisinering, bruk av sprøytemidler, opprinnelsesland samt genmodifisering, bestråling og andre kontroversielle prosesser."

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet