Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler med fremmede stater i 1995

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet