Regjeringsprotokollene for tidsrommet 1. juli 1993 - 30. juni 1994

Innst. S. nr. 45 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.11.1994 Innst. S. nr. 45 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994