Lov om eiendomsmegling

Ot.prp. nr. 16 (2006-2007), Innst. O. nr. 50 (2006-2007), beslutning. O. nr. 64 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.03.2007 Innst. O. nr. 50 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt ny lov om eiendomsmegling. Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en sikker, ordnet og effektiv måte. I tillegg skal loven legge til rette for at begge parter i en eiendomstransaksjon mottar uhildet bistand. Vedtaket er for det vesentlige i tråd med Regjeringens forslag og i stor grad enstemmig, dog slik at Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre har alternative forslag på enkelte punkter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 26.04.2007

   Behandlet i Lagtinget: 08.05.2007