Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Peter Skovholt Gitmark, Gunnar Gundersen, Kari Lise Holmberg, Bent Høie og Ivar Kristiansen om å delegere konsesjonsmyndigheten for mikro- og minikraftverk til den enkelte kommune

Dokument nr. 8:4 (2006-2007), Innst. S. nr. 52 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Erna Solberg, Gunnar Gundersen, Ivar Kristiansen, Kari Lise Holmberg, Peter Skovholt Gitmark Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. S. nr. 52 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Høyre om å delegere konsesjonsmyndigheten for mikro- og minikraftverk til den enkelte kommune. Flertallet som forkastet forslaget besto av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venste.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 30.11.2006