Forslag fra Johs. Andenæs, vedtatt til fremsettelse av Jo Benkow, til ny § 75 bokstav l i Grunnloven ( Grunnlovfesting av ordningen med Stortingets ombudsmann for forvaltningen) ( Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 12:9 for 1991-92, innst. S. nr. 171 for 1994-95

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen (forslag nr. 9) Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. S. nr. 171 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1995