Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen tillate begrenset rulettspill i Norge ( Roulett-spill)

Dokument nr. 8:19 (1993-94), Innst. S. nr. 31 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1994 Innst. S. nr. 31 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1994