Samtykke til tiltredelse av Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip av 13. februar 2004

St.prp. nr. 5 (2006-2007), Innst. S. nr. 75 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2006 Innst. S. nr. 75 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i at Norge tiltrer en Internasjonal konvensjon om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006