Samtykke til ratifikasjon av en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Senegal til unngåelse av dobbeltbeskatning og gjennomføring av gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Dakar 4. juli 1994

St.prp. nr. 67 (1993-94), Innst. S. nr. 13 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1994 Innst. S. nr. 13 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1994

   Behandlet i Stortinget: 28.10.1994