Virksomheten i Statens landbruksbank i 1991 og 1992

St.meld. nr. 47 (1993-94), Innst. S. nr. 214 (1993-94)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.09.1994 Innst. S. nr. 214 (1993-94)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.1994

   Behandlet i Stortinget: 11.10.1994