Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Arild Hiim om å be Regjeringen etablere en fullverdig redningshelikoptertjeneste for Oslofjorden og Skagerrak

Dokument nr. 8:36 (1994-95), Innst. S. nr. 156 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Hiim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.1995 Innst. S. nr. 156 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1995