Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget

Dokument nr. 3:1 (2006-2007), Innst. S. nr. 113 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.02.2007 Innst. S. nr. 113 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget. Komiteen sier seg enig med Riksrevisjonen i at tre av sakene kan anses som avsluttet. Komiteen viser til Dokument nr. 3:9 (2002-2003) om Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bevaringen og sikringen av samlingene ved fem statlige museer, og er enig i at saken må følges videre. Stortinget har vedtatt at Dokument nr. 3:1 (2006-2007) Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget - vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 20.02.2007