Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om økte straffer for voldtektsforbrytelser

Dokument nr. 8:61 (1993-94), Innst. S. nr. 206 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. S. nr. 206 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.06.1995