Svar på private forslag fra Stortinget og Odelstinget til Regjeringen 1993-94

St.meld. nr. 49 (1993-94), Innst. S. nr. 46 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Statsministerens kontor Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 46 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994