Revidert nasjonalbudsjett 2007

Budsjett-innst. S. II (2006-2007), jf. St.meld. nr. 2 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Budsjett-innst. S. II (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2007