Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om endring av dykkerforskriftene for å forenkle politiets og tollvesenets arbeid med kontroll av narkotikasmugling på skip

Dokument nr. 8:74 (1993-94), Innst. S. nr. 37 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Innst. S. nr. 37 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 01.12.1994