Serveringsloven

Ot.prp. nr. 69 (2006-2007), Innst. O. nr. 12 (2007-2008), beslutning. O. nr. 40 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2007 Innst. O. nr. 12 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har i dag enstemmig vedtatt lov om endringer i serveringsloven. Loven vil delvis erstatte og delvis supplere dagens regler. Ettersom også pølsekiosker nå er omfattet av loven vil antallet bevilgningspliktige virksomheter øke betraktelig. Formålet med revisjonen er å sette inn ytterligere tiltak mot kriminalitetsutviklingen i bransjen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 14.12.2007

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2007