Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Eva Heir og Kjellbjørg Lunde om tiltak for å oppnå lik lønn for arbeid av lik verdi

Dokument nr. 8:1 (1994-95), Innst. S. nr. 169 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva Heir, Kjellbjørg Lunde, Kristin Halvorsen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.05.1995 Innst. S. nr. 169 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1995

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1995