Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen stoppe kravet om nitrogenrensing av avløpsvann i kommunene

Dokument nr. 8:5 (1994-95), Innst. S. nr. 129 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 27.04.1995 Innst. S. nr. 129 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1995