Verksemda til Noregs Kommunalbank i 1992 og 1993

St.meld. nr. 9 (1994-95), Innst. S. nr. 66 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.12.1994 Innst. S. nr. 66 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1994