Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen utnevne ny leder i styret for Postbanken

Dokument nr. 8:10 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet