Endringer i bevilgninger m.v. under forsvarsbudsjettet for 1994

St.prp. nr. 9 (1994-95), Innst. S. nr. 50 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 02.12.1994 Innst. S. nr. 50 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 06.12.1994