Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1994 under Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 13 (1994-95), Innst. S. nr. 41 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.11.1994 Innst. S. nr. 41 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994