Fastsetting av kapitalbalanse m.m. i Statens kartverk

Budsjett-innst. S. nr. 9, Tillegg nr. 1 (1994-95) Jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 2 (1999-2000)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 10.11.1994 Budsjett-innst. S. nr. 9 Tillegg nr. 1 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.1994

   Behandlet i Stortinget: 08.12.1994