Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn

Dokument nr. 8:66 (2006-2007), Innst. S. nr. 249 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André N. Skjelstad, Gunvald Ludvigsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 05.06.2007 Innst. S. nr. 249 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet forkastet et forslag fra Venstre om at Regjeringen skal legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn begrenset oppad til 80 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. Det ble vedtatt at saken vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2007