Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. juni 2007

Harald T. Nesvik

leder og ordfører