Ekstrakt av Norges Statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1993. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker ( Salhusbrua)

Dokument nr. 1 (1994-95), Innst. S. nr. 98 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 16.02.1995 Innst. S. nr. 98 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1995