Rettferdsvederlag av statskassa

St.prp. nr. 18 (1994-95), Innst. S. nr. 92 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.02.1995 Innst. S. nr. 92 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.02.1995