Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1994

St.prp. nr. 21 (1994-95), Innst. S. nr. 76 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1994 Innst. S. nr. 76 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1994

   Behandlet i Stortinget: 21.12.1994