Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for 2006

Dokument nr. 9 (2006-2007), Innst. S. nr. 224 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2007 Innst. S. nr. 224 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmeldingen fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Årsmeldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2007