Valg av et nytt medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. S. nr. 210 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 16.05.2007 Innst. S. nr. 210 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig valgt Theo Koritzinsky som nytt medlem av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste med funksjonstid fram til 30. juni 2009. Koritzinsky erstatter Stein Ørnhøi som etter eget ønske trer ut av utvalget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2007

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2007