Evaluering av deler av skattereformen

Ot.prp. nr. 19 (1994-95), Innst. O. nr. 72 (1994-95), beslutning. O. nr. 84-86 (1994-95)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.1995 Innst. O. nr. 72 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.1995

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.1995

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.1995