Årsrapport fra den norske delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 1993

Dokument nr. 13 (1994-95), Innst. S. nr. 97 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 15.02.1995 Innst. S. nr. 97 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1995