Utviklingsministerens utviklingspolitiske redegjørelse

Innst. S. nr. 20 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra utviklingsministeren Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.11.2007 Innst. S. nr. 20 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   På grunnlag av utviklingsministerens redegjørelse i Stortinget 8. juni 2007 og innstilling fra utenrikskomiteen om denne, har Stortinget debattert enkelte utviklingspolitiske spørsmål. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 15.11.2007