Forslag fra stortingsrepresentant Gudmund Restad om tiltak for like drivstoffpriser i hele landet

Dokument nr. 8:24 (1994-95), Innst. S. nr. 218 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gudmund Restad Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.1995 Innst. S. nr. 218 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.06.1995