Nordisk samarbeid

St.meld. nr. 30 (1994-95), Innst. S. nr. 99 (1994-95)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 20.02.1995 Innst. S. nr. 99 (1994-95)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1995

   Behandlet i Stortinget: 23.02.1995