Hjalmar Larsson, 1472 Fjellhammer, sender skriv datert 29. juli og 2. september 1996 med krav om riksrettstiltale mot høyesterettsdommerne Gjølstad, Coward, Tjomsland, Dolva og Skåre

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

      Henlagt